یادداشت ها

مدت
00:02:01
زبان
انگلیسی امریکن
موضوع
لغت
سطح
متوسط
تاریخ
20 بهمن 1399

شهریه دوره : 25000 تومان

رایگان 00:02:01
2
قسمت دوم
00:01:59
3
قسمت سوم
00:01:58
4
قسمت چهارم
00:02:02
5
قسمت پنجم
00:01:55
6
قسمت ششم
00:01:55
7
قسمت هفتم
00:01:57
8
قسمت هشتم
00:01:56
9
قسمت نهم
00:02:05
10
قسمت دهم
00:01:53
11
قسمت یازدهم
00:01:57
12
قسمت دوازدهم
00:02:01
13
قسمت سیزدهم
00:01:59
14
قسمت چهاردهم
00:01:55
15
قسمت پانزدهم
00:01:57

نظرهای شما

هیچ نظری برای این پست ثبت نشده است