یادداشت ها

مدت
00:00:49
زبان
انگلیسی امریکن
موضوع
اصطلاحات
سطح
مقدماتی
تاریخ
23 شهریور 1399

نظرهای شما

محسن حسینی

20 مهر 1399

خیلی ممنون استاد