یادداشت ها

مدت
00:00:52
زبان
انگلیسی امریکن
موضوع
اصطلاحات
سطح
متوسط
تاریخ
23 شهریور 1399

نظرهای شما

محسن حسینی

25 شهریور 1399

Jack of all trades همه کاره👌🏻